Bygningene på gården

En endeløs oppgave, eller noe med en plan - noe som er et fantastisk sted å være, bo og kose seg også mens det foregår arbeider?

 

Piltingsrud består av kulturminner og bygninger vi vil ta vare på og restaurere for bruk. Mesteparten av dise bygningene er interessante også for samfunnet å ta vare på. Vi gjør derfor et forsøk på å samarbeide med Kulturminnefondet og Riksantikvar ved istandsetting. Dette gjøres gjennom verdiskapingsprogrammet. På disse sidene vil du se noen av de prosjektene vi kommer til å initiere i årene fremover.

Når man gjør noe i stand som dette til bruk som vi ønsker i dag, kan vi kanskje regne en kostnad på ca 10 000 kroner pr m2 i snitt for oppussing.

Også vet vi at vi har mer enn 3 000 m2 bare i bygningene rundt tunet vi ønsker å sette i bruk. Derfor tar vi det litt etter litt - vi søker midler og tar det litt etterhvert som vi får det til.

Det går ikke fort, men framover.