Låven - en gammel driftsbygning og så mye mer

For den er teaterscene, restaurant, bar, danseplass, låvebryllup, møterom, festlokaler og tja, det er egentlig bare fantasien som avgjør.

 

Låven i tunet er lang. 54 meter låvebru kan romme mange til en festmiddag.

Fra før vi startet å rydde

Alderen er vi usikker på - men her er det også snakk om mange byggetrinn. I all hovedsak bygget av gran og med en mur av granitt fra området. Trolig var det to hus frem til ca 1905 hvor oldefar Pedor fikk hevet låven og overbygget.

Fra gammelt av var jo låven der man hadde høyet - i denne bygningen var det fjøs i østenden, høybrøtt i midten og stall øverst mot stabburet.

Det er ei tømre som vi sier i Valdres - konstruksjonen er laftet i tømmer. Og den har en sjelden størrelse - grunnflata er på over 800 m2. Delen over fjøset(teaterscenen) er bygget for store tyngder med en trekonstruksjon hvor bæringen går forbi fjøsetveggen og rett på muren - og gitterdragere i tre.

Her er det Håkon Hjelleset som bytter ut tømmer i stallen. Han prefabrikkerer tømmeret ved siden av og legger det inn der de råtne stokkene lå.

De tiltak vi har gjort i låven er:

- det er innredet scene på låvebrua (2010)

- det er laget spiseri i fjøset (2010)

- det ble lagt inn brannvarslingsanlegg og rømningsveier i 2010

- det ble bygget storkjøkken, toaletter, bar og innredet et ekstra brøtt i 2012/13

- det ble bygget innvendig trapp og rømningsvei i 2012

- det ble bygget trapp utvendig i 2011 og 2013

- det ble innredet ny bar i 2015 - to brøtt ble åpnet mot hverandre samtidig

- det er satt inn en peis i baren i 2016

- det ble satt inn varmtvannsbereder på 1,5 m3 i 2015

Forøvrig er alt av elektrisk anlegg erstattet med nytt 400V anlegg. Vi har god kapasitet på strøm til lydanlegg (min 50A).

 

Videre planer er:

- å få lagt tilbake tak med tegl

- etablere oppvarmede arealer (helårs) i mellombygget og fjøset