Et enkeltmannsforetak, men slett ikke enkelt og slett ikke alene

arrangementene våre er noe vi er mange om å få til. Hvordan vi gjør det? Spørsmål 1 er hva har vi lyst til å gjøre nå?

 

Siri og Rasmus driver Piltingsrud gard. Rasmus tok over i 2005. Vi mener at skal man få bærekraft i så mange store bygninger må det til aktiviteter som både kan gi inntekter og være morsomme. Å finne ut av dette er en kontinuerlig prosess. 

Hovedinntektskildene i dag er salg av kjøtt og tømmer, samt gårdsturisme og kulturaktiviteter. Eller ku og kultur for å si det enkelt.

I tillegg til overnatting har vi kulturarrangement på låvebrua og selskaper i Fjøset Spiseri. Fra 2010 har vi hatt årlige tilstelninger her.

Når vi har arrangementer er det mange som bidrar og de som har vært med mest er Mona, Anna og Vidar. 

 

 

Velkommen!